MHC: Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng vượt mục tiêu cả năm

MHC: Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng vượt mục tiêu cả năm

Kết quả này nhờ Công ty MHC đã có sự chuyển hướng kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid 19 tác động nghiêm trọng tới ngành nghề kinh doanh chính là vận tải, logistics. Cụ thể, đóng góp lớn nhất cho lợi nhuận của MHC là doanh thu từ hoạt động tài chính, đầu tư chứng khoán mang về cho MHC 252 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng gần 33 lần so với cùng kỳ năm 2020. Danh mục đầu tư tài chính của MHC chủ yếu là chứng khoán của nhóm cổ phiếu có tiềm năng, đầu tư trung dài hạn.

Riêng với mảng kinh doanh chính vận tải, kho bãi, logistics, năm 2021 tiếp tục là 1 năm khó khăn với ngành logistics khi đại dịch covid 19 đã ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu toàn cầu. Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát tại nhiều khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng…. đã khiến chuỗi cung ứng, sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn. Kéo theo đó, lượng đơn hàng của các doanh nghiệp vận tải, logistics cũng giảm sút. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Doanh thu từ vận tải, kho bãi, và các dịch vụ vận chuyển nâng hạ hàng trong cảng của MHC đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí giá vốn giảm mạnh hơn, gần 40%, đã giúp biên lãi gộp của MHC tăng từ 2% lên 22%.