Bán xong cổ phiếu STB, Kienlongbank báo lãi quý 1/2021 tới 702 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm trước

Bán xong cổ phiếu STB, Kienlongbank báo lãi quý 1/2021 tới 702 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm trước

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, mã chứng khoán KLB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/20201.

Theo đó, tính đến 31/3 năm nay, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 61.942 tỷ đồng, tăng 8,14% so với đầu năm; tổng nguồn vốn huy động đạt 55.933 tỷ đồng, tăng 7,42% so đầu năm; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 35.747 tỷ đồng, tăng trưởng 2,97%.

Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh xuống còn 1,19%, từ mức 3,22% cuối năm 2020. Lãi phải thu là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu/tổng tài sản là 0,82% và tỷ lệ lãi phải thu/tổng dư nợ là 1,42%.

Đặc biệt lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 702 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12,3 lần so với mức 57 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo bà Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Kienlongbank, nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế tăng mạnh là do trong quý 1 ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo Phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Lạc quan vào kết quả kinh doanh, tại tờ trình phục vụ cho đại hội cổ đông vào ngày 29/4 tới đây, Kienlongbank đặt mục tiêu cho năm 2021 gồm: Tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng, tăng 16,62% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng, tăng 14,08%; tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng, tăng 28,47%; lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch, tăng 18 điểm so với năm trước.

Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó, với định hướng đưa Kienlongbank ngày càng phát triển, tiến đến việc xây dựng ngân hàng số thì Kienlongbank cũng lên kế hoạch bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh của ngân hàng thành  Kienlongbank và/hoặc KSBank.