Giải pháp Zero Export – Cơ hội đầu tư điện mặt trời cho các doanh nghiệp

Giải pháp Zero Export – Cơ hội đầu tư điện mặt trời cho các doanh nghiệp

Tiềm năng điện mặt trời tại Việt Nam

Tại vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ số giờ nắng đạt được trung bình từ 2.000 đến 2.600 giờ mỗi năm; Lượng bức xạ mặt trời trung bình khoảng 150 kcal/m2. Trong khi đó khu vực có số giờ nắng từ 1.800 giờ/năm trở lên đã được đánh giá là có tiềm năng để khai thác tốt điện mặt trời. Vì vậy, có thể thấy Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển điện mặt trời. 

Báo cáo triển vọng ngành điện Việt Nam năm 2021 của CSI Research Center công bố, ngành năng lượng mặt trời sẽ còn tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng sản lượng điện khoảng 10%/năm đến năm 2025, dự kiến nhu cầu công suất nguồn điện của hệ thống điện quốc gia sẽ gấp đôi hiện nay, vào khoảng hơn 90.000MW. Năm 2030, sẽ tăng đến khoảng 130.000MW tập trung đẩy nhanh phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, giảm tỷ trọng nguồn điện từ nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.