Thương vụ sáp nhập 11,5 tỷ USD có thể gây ra cơn sốt vàng toàn cầu

Thương vụ sáp nhập 11,5 tỷ USD có thể gây ra cơn sốt vàng toàn cầu

Mỏ Fimiston (còn được gọi là Super Pit), đã được đưa vào khai thác liên tục trong hơn 100 năm. Quá trình khai thác mỏ đã tạo ra một trong những hố nhân tạo lớn nhất trên bề mặt Trái đất và là một trong những mỏ vàng lớn nhất của Australia.