Thống đốc NHNN: Đơn giản hoá thủ tục, nhưng ngành ngân hàng sẽ không nới lỏng điều kiện tín dụng

Thống đốc NHNN: Đơn giản hoá thủ tục, nhưng ngành ngân hàng sẽ không nới lỏng điều kiện tín dụng

Tại Hội nghị sáng nay (22/4) của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, vừa qua, các TCTD, hệ thống NHNN các tỉnh, thành phố đã vào cuộc quyết liệt để đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, yêu cầu thực tiễn đòi hỏi phải quyết liệt hơn nữa để đưa được những giải pháp chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN đi vào cuộc sống, tháo gỡ kịp thời tất cả khó khăn vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp. Thông đốc cũng cho biết đã nhận được nhiều kiến nghị của doanh nghiệp. 

Kết quả triển khai cũng rất tích cực khi cho vay, cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 167 nghìn khách hàng với dư nợ gần 63 nghìn tỷ đồng; Miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 14 nghìn khách hàng với dư nợ hơn 12 nghìn tỷ; Hạ lãi suất với dư nợ hiện hữu cho hơn 289 nghìn khách hàng với dư nợ khoảng 948.407 tỷ đồng; Cho vay mới lãi suất ưu đãi cho 146.571 khách với doanh số vay mới đạt 511.230 tỷ đồng. Riêng NHCSXH đã thực hiện gia hạn nợ cho 102.930 khách hàng với dư nợ 2.815 tỷ đồng, cho vay mới đối với 516.668 khách hàng với dư nợ 18.825 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, miễn giảm phí thanh toán cho khách hàng đến hết năm 2020 là khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn thể hiện sự chia sẻ đồng hành của cả hệ thống ngân hàng với nền kinh tế và khách hàng vay vốn. Kết quả này là bước đi quan trọng để hệ thống TCTD kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, khách hàng vay vốn, tạo điều kiện cho nền kinh tế có thể phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tại cuộc họp, Thống đốc cũng đã có nhiều chỉ đạo mới với các TCTD để có giải pháp tháo gỡ khó khăn hiệu quả trong thời gian tới.

Thực hiện trách nhiệm của ngành với nền kinh tế

Đối với toàn bộ hệ thống TCTD cần thực hiện trách nhiệm của ngành với nền kinh tế, triển khai các biện pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất cho vay là đang hỗ trợ cho chính các TCTD, giúp hệ thống TCTD hoạt động tốt hơn trong giai đoạn khó khăn. Việc hỗ trợ cho khách vay vốn có tác dụng cho cả hệ thống ngân hàng lẫn khách hàng.

Các TCTD tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị 01, Thông tư 01, Chỉ thị 02 phải được coi là trọng tâm trong năm nay. Yêu cầu Chủ tịch HĐQT, TGĐ chịu trách nhiệm trước BLĐ NHNN 1 cách hiệu quả, có kết quả trên thực tế.

Ngân hàng có lợi nhuận thì tăng trích lập dự phòng

Người đứng đầu ngành ngân hàng yêu cầu các TCTD chia sẻ tối đa khó khăn với khách hàng vay vốn, với nền kinh tế trong giai đoạn này cũng như sau khi dịch kết thúc. Các ngân hàng có kết quả kinh doanh thì phải sử dụng để tăng trích lập dự phòng. Trong đó, sử dụng tối đa việc giảm chi phí đó để hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế. Các TCTD công bố kết quả số liệu kinh doanh chỉ là số liệu tạm tính, chưa tính thuế, xử lý rủi ro nợ xấu… Khi công bố phải có giải thích rõ ràng để dư luận chia sẻ, nhà đầu tư, thị trường nắm rõ thông tin chứ không phải công bố thông tin thuần túy.

Phải xem xét chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư cho những dự án án khả thi; việc xem xét cho vay mới hỗ trợ phục hồi sau dịch là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay. TCTD phải coi là nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới.

Đơn giản hóa thủ tục nội bộ, nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tập trung chỉ đạo đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng là để đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng, duy trì tính lành mạnh của hoạt động ngân hàng nhiều năm tới đây.

Trong quá trình vừa rồi làm việc với các đơn vị, NHNN yêu câu phải có cơ chế khuyến khích phù hợp để chi nhánh, phòng giao dịch, cán bộ thực hiện tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đặc biệt phải xử lý với giám đốc chi nhánh, nếu thiếu trách nhiệm gây khó khăn phiền hà, xử lý chậm thì phải xem xét xử lý.

Trong quá trình cơ cấu lại nợ, không chỉ KHDN mà cả KH cá nhân, đề nghị các NHTM phải xem xét KH cá nhân bị khó khăn trong thu nhập cũng cần phải được quan tâm xem xét cơ cấu lại nợ, cả nợ gốc và nợ lãi.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu, những TCTD chưa ban hành hướng dẫn triển khai TT01 phải kịp thời làm ngay.