Vietnam Championship Dog Show

 Vietnam Championship Dog Show SKC WINNER 2022 Vietnam Championship Dog Show SKC Winner Show 2022 cuộc thi chó đẹp với hơn 200 nhà nhân giống

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày 31 tháng 08 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào