BIDV tiếp tục là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do The Asian Banking & Finance bình chọn

BIDV tiếp tục là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do The Asian Banking & Finance bình chọn

Đây là năm thứ 03 liên tiếp BIDV nhận các giải thưởng này.

TS.Trần Long – Phó Tổng Giám đốc BIDV – cho biết: “Giải thưởng đánh dấu mốc son trên chặng đường 05 năm BIDV tập trung phát triển hoạt động ngân hàng SME. Với định hướng lấy khách hàng là trung tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá, BIDV tiếp tục đồng hành với khách hàng DNNVV, hướng tới xây dựng một cộng đồng DNNVV phát triển năng động và bền vững”.

Để quyết định trao giải thưởng cho BIDV, Hội đồng tư vấn cao cấp của The Asian Banking & Finance đã xét duyệt dựa trên kết quả phân tích, đánh giá các chỉ số kinh doanh, những cam kết với phân khúc khách hàng DNNVV của BIDV trong tương quan với các ngân hàng khác.