Be Group tiếp nhận các hoàn cảnh khó khăn trên tổng đài và qua ứng dụng

Be Group tiếp nhận các hoàn cảnh khó khăn trên tổng đài và qua ứng dụng

Tính năng “Cần hỗ trợ” được hiển thị ngay trên màn hình chính của ứng dụng Be. Ngay khi nhấn vào, màn hình sẽ chuyển đến các trường thông tin cần hỗ trợ của người dân như họ tên, số điện thoại liên lạc, số người trong gia đình, các nhu cầu cần hỗ trợ, quận huyện đang sinh sống. Bên cạnh đó, nếu bạn biết những trường hợp khó khăn như: người lang thang, trẻ cơ nhỡ, người vô gia cư …, bạn có thể khai hộ cho họ.