Kỳ lân VNG nắm giữ gần 5.000 tỷ đồng tiền gửi, lãi ròng 339 tỷ đồng quý 2 dù Zalo Pay vẫn lỗ lớn

Kỳ lân VNG nắm giữ gần 5.000 tỷ đồng tiền gửi, lãi ròng 339 tỷ đồng quý 2 dù Zalo Pay vẫn lỗ lớn

Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý 2, cho 3 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.019 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.048 tỷ đồng, tăng 42%.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 248 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 339 tỷ đồng, tăng lần lượt 39% và 52% so với quý 2/2020. Lợi nhuận ròng theo quý của VNG đạt mức cao nhất kể từ quý 1/2017.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 92 tỷ đồng, con số này ước tính số lỗ của CTCP Zion, đơn vị chủ quản ví điện tử Zalo Pay khoảng 230 tỷ đồng.