Thêm 2 ngân hàng báo lợi nhuận quý II/2021 gấp 3-4 lần so với cùng kỳ

Thêm 2 ngân hàng báo lợi nhuận quý II/2021 gấp 3-4 lần so với cùng kỳ

Theo Báo cáo tài chính của SCB, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 487,3 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận quý II của SCB đạt 16 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, lợi nhuận của SCB tăng mạnh không phải nhờ các hoạt động kinh doanh có lãi khả quan mà nhờ biến động trích lập dự phòng.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động 6 tháng của SCB giảm tới 41% so với cùng kỳ xuống còn 2.399 tỷ đồng do hoạt động cốt lõi – thu nhập lãi thuần bị lỗ tới 1.236 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.452 tỷ đồng). Chí phí hoạt động lại tăng 17,4% lên 2.166 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này trong 6 tháng chỉ đạt 232 tỷ, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, ngân hàng được hoàn nhập dự phòng tới 255 tỷ đồng trong kỳ, trong khi 6 tháng đầu năm 2020 phải trích lập tới 2.174 tỷ đồng. Điều này giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng cao.

VietABank (VAB) cũng vừa công bố BCTC với tăng trưởng rất cao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II của ngân hàng đạt 282 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận VAB đạt 407 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm của VAB đạt 805 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 11,4% đạt 644 tỷ, lãi từ đầu tư chứng khoán tăng 36% đạt 23,6 tỷ, lãi từ hoạt động khác tăng 66,8% đạt 83 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 7% trong 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 63% xuống còn 77,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2021, nợ xấu nội bảng của ngân hàng là 1.028 tỷ đồng, giảm so với mức 1.111 tỷ hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo đó giảm từ 2,3% xuống còn 2,0%.