PVGasD (PGD) chi 180 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

PVGasD (PGD) chi 180 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Ngày 6/9 tới đây CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGasD – mã chứng khoán PGD) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 4/10/2021.

Như vậy với gần 90 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVGaD sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 PVGasD đạt 7.527 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 13,1% xuống còn 203 tỷ đồng. EPS đạt 2.138 đồng. Tính đến 31/12/2020 PVGasD còn 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 178 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 12 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Trên thị trường cổ phiếu PGD đang giao dịch quanh mức 31.000 đồng/cổ phiếu.