Doanh nghiệp sản xuất đầu lọc thuốc lá mang về 135 tỷ đồng lãi sau thuế, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2021

Doanh nghiệp sản xuất đầu lọc thuốc lá mang về 135 tỷ đồng lãi sau thuế, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2021

CTCP Cát Lợi (mã chứng khoan CLC) công bố Báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021. Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 605 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4/2020. Lợi nhuận gộp thu về đạt gần 88 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,5%.

Trong quý chi phí tài chính giảm được 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 7,7 tỷ đoòng trong khi chi phí bán hàng lại tăng 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 7,7 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 24,6 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong quý đạt hơn 39 tỷ đồng, vẫn tăng 21,4% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.