Hai dự án điện gió của bầu Hiển huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư đón giá FIT

Hai dự án điện gió của bầu Hiển huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư đón giá FIT

Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 và Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 vừa thông báo phát hành lần lượt 1.165 tỷ đồng và 710 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm phục vụ đầu tư dự án. 

Các lô trái phiếu có tài sản chế chấp liên quan đến dự án được định giá 3.183 tỷ đồng (Hoà Đông 2) và 1.241 tỷ đồng (Phước Hữu – Duyên Hải 1). Chứng thư thẩm định được thực hiện bởi Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm Định VASKA. 

Được biết cả hai dự án đều thuộc chủ đầu tư là Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển. 

Dự án Hoà Đông 2 (Sóc Trăng) có công suất 72 MW, trong khi dự án Phước Hữu – Duyên Hải 1 có công suất 30 MW.