Chứng khoán MB (MBS) đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng gấp rưỡi lên 1.100 tỷ đồng năm 2022

Chứng khoán MB (MBS) đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng gấp rưỡi lên 1.100 tỷ đồng năm 2022

CTCP Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong đó, thông điệp từ Chủ tịch HĐQT ghi nhận năm 2021 là năm tình hình trong nước và thế giới diễn biến khó lường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy Chứng khoán MB đã có những định hướng hoạt động đúng đắn, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu hoạt động kinh doanh được giao. Chủ tịch HĐQT công ty cũng cho biết, trong năm 2021 tổng số tài khoản mở mới trong năm là 161.468, trong đó số lượng tài khoản mở mới qua app MB và MBS đạt 141.757 tài khoản.

Kết quả kinh doanh năm 2021

Năm 2021 Chứng khoán MB đạt 2.217 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, gấp đôi năm 2020, trong đó doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 931 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đạt 646 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỷ đồng, vượt 53% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng 118% so với số lãi 269 tỷ đồng đạt được năm 2020.