Loạt ngân hàng, tập đoàn và tổng công ty vào kế hoạch kiểm toán năm tới

Loạt ngân hàng, tập đoàn và tổng công ty vào kế hoạch kiểm toán năm tới

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm tới.

Theo đó, dự kiến sẽ có hàng trăm cuộc kiểm toán phủ rộng nhiều lĩnh vực, từ ngân sách nhà nước đến các dự án giao thông, các tập đoàn và tổng công ty, hoạt động các ngân hàng thương mại và cơ cấu nợ…

Đánh giá tác động, chính sách liên quan COVID-19

Theo kế hoạch dự kiến, năm 2022 toàn ngành kiểm toán tập trung kiểm toán 168 cuộc kiểm toán (năm 2021 kế hoạch ban đầu là 181 cuộc).

Lĩnh vực NSNN sẽ kiểm toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, báo cáo quyết toán của bộ, cơ quan trung ương của 25 bộ, cơ quan trung ương (đạt tỷ lệ 61% – 25/41 đầu mối kiểm toán các bộ, cơ quan trung ương). Kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), báo cáo quyết toán NSĐP của 59 địa phương (đạt tỷ lệ 94% – 59/63 địa phương).

Theo báo cáo trên, mục tiêu kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước (NSNN) là đánh giá việc thực hiện chính sách tài khoản, điều hành NSNN năm 2021 trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Cụ thể là việc giảm thu NSNN, các giải pháp chi hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thuế và các loại phí, lệ phí, việc thực thi chính sách các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; việc sử dụng quỹ dự trữ quốc gia cho công tác phòng chống dịch COVID-19…

Trong kiểm toán hoạt động dự kiến lựa chọn 11 chủ đề, tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội và việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu…

Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến lựa chọn 25 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó có 4 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng (Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tập đoàn tổng công ty và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021 tại Quảng Bình, Cà Mau, Lào Cai, Đồng Nai, Bắc Ninh…).

Lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án dự kiến thực hiện 28 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành – giai đoạn 1; các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; các dự án đường ven biển Việt Nam; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ; các dự án thủy lợi  và các dự án trọng điểm ngành điện…

Kiểm toán nhiều nội dung hoạt động ngân hàng

Về lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 17 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 9 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 7 ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và tổ chức khác.

Theo báo cáo, lưạ chọn này nhằm đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tính dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Cùng đó, qua kiểm toán để đánh giá việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động…

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 52.706 TỶ ĐỒNG

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 96 báo cáo kiểm toán (BCKT) đã phát hành đến 30/9/2021 (trong đó có 88 BCKT đã phát hành thuộc KHKT năm 2021 và 08 BCKT phát hành thuộc KHKT năm 2020 chuyển sang), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 52.706 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị tăng thu NSNN 6.681 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.459 tỷ đồng và kiến nghị khác 39.565 tỷ đồng.

Đồng thời Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật (trong đó 01 Luật, 04 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư và 49 văn bản khác) không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.