KDC: Nhóm quỹ VinaCapital tăng tỷ trọng sở hữu lên 10,48% vốn

KDC: Nhóm quỹ VinaCapital tăng tỷ trọng sở hữu lên 10,48% vốn

Ngày 23/8/2021, nhóm quỹ VinaCapital đã mua thêm hơn 7,2 triệu cổ phiếu Tập đoàn KIDO (KDC), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 7,32% lên 10,48% vốn.

Cụ thể, quỹ thành viên Vina QSR Limited của VinaCaital đã mua vào hơn 7,2 triệu cổ phiếu KDC, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,16%.

Hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại KDC là 10,48% đều do các quỹ thành viên của VinaCapital nắm giữ. Trong đó, ngoài Vina QSR Limited còn có Allright Assets Limited (2,22%, tương đương 5 triệu cổ phiếu KDC) và Liva Holdings Limited (5,1%, tương đương 11,6 triệu cổ phiếu KDC).