SHB khoá room ngoại để chuẩn bị chào bán cổ phiếu

SHB khoá room ngoại để chuẩn bị chào bán cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin cho biết đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ngân hàng.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB được tạm khóa ở mức 10% nhằm thực hiện phương án chào bán, phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ, ngân hàng thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 10% và 10,5%. Đồng thời SHB muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cp. Nếu hoàn thành các phương án này, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng mạnh lên hơn 26.600 tỷ đồng.

Năm 2021, SHB đề xuất với cổ đông 2 kịch bản lợi nhuận. Trường hợp SHB hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3/2021, lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2020.

Trường hợp SHB hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý 4/2021 thì lợi nhuận dự kiến là 5.828 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020.

6 tháng đầu năm 2021, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, sau nhiều quý liên tục cải thiện, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của SHB (ROE) đạt 24,3%.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của SHB đạt 458 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm và hoàn thành 99,5% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 19.260 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng hợp nhất tại 30/6/2021 đạt 332 nghìn tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2020, huy động vốn hợp nhất đạt 423 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8, giá cổ phiếu SHB đứng ở mức 29.000 đồng/cp, gần với mức đỉnh đạt được tại ngày 4/6 (32.500 đồng/cp).