Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh

Nhằm đảm bảo mục tiêu phục hồi ngay từ những tháng đầu năm 2022, nhiều ngành nghề như tiêu dùng nhanh, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng… đã có chiến lược giữ chân nhân sự quay trở lại ngay sau Tết Nguyên đán và tuyển mới theo từng giai đoạn. Đây là thông tin vừa được Navigos Group, một đơn vị nghiên cứu về tuyển dụng công bố.

Cụ thể, với ngành hàng tiêu dùng nhanh, các tập đoàn đa quốc gia đã áp dụng nhiều chính sách thưởng như thưởng doanh số, thưởng thâm niên để giữ chân nhân viên.

Bên cạnh đó, trái ngược với sự đóng băng tuyển dụng trong năm 2021, nhu cầu tuyển dụng ngành bất động sản công nghiệp và nghỉ dưỡng được dự báo sẽ tăng, nhất là nhân sự cấp trung và cấp cao.