Tân Hoàng Minh muốn tài trợ quy hoạch hơn 4.300ha đất xây dựng khu đô thị – du lịch tại Lâm Đồng

Tân Hoàng Minh muốn tài trợ quy hoạch hơn 4.300ha đất xây dựng khu đô thị – du lịch tại Lâm Đồng

Trước đó, ngày 28/8/2021, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã có văn bản số 453/2021/THM-CV gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát và thực hiện dự án Khu đô thị – du lịch – phim trường quy mô khoảng 2.000 ha tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Trong văn bản, Tập đoàn này khẳng định, đây sẽ là đồ án có điểm nhấn kiến trúc rất đẹp, ấn tượng, hấp dẫn cao tại Đà Lạt, đồng thời rất phù hợp với kiến trúc, quy hoạch của Đà Lạt và quy hoạch mở rộng tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành khảo sát thực địa tại xã Xuân Thọ, vào 26/11, Tân Hoàng Minh đã đề xuất với tỉnh Lâm Đồng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dự án nêu trên tăng lên tới 4.319,5 ha (gấp hơn 2 lần diện tích đề xuất ban đầu).

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương), phía Đông giáp xã D’Ran (huyện Đơn Dương), phía Nam giáp xã Xuân Trường và phía Tây giáp phường 12, đường Quốc lộ 21.

Liên quan đến đề xuất trên, UBND TP. Đà Lạt cho biết, ranh giới, phạm vi nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch tại khu vực xã Xuân Thọ không chồng lấn với các đồ án quy hoạch của CTCP Địa ốc Đại Quang Minh (tháng 7/2021) và CTCP Tập đoàn Phương Trang (tháng 9/2021) đã được tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch.

Do đó, UBND TP. Đà Lạt ủng hộ, thống nhất quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch theo đề xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho rằng, đối chiếu quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu ba loại rừng của tỉnh, trong tổng diện tích 4.319 ha đề xuất nghiên cứu quy hoạch của doanh nghiệp này có hơn 3.452 ha là đất quy hoạch lâm nghiệp (khoảng 238 ha đất rừng phòng hộ, còn lại là đất rừng sản xuất) và hơn 867 ha đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp.

Cũng theo Sở này, phạm vi đề xuất nghiên cứu quy hoạch của Tân Hoàng Minh có một số diện tích đã giao cho các doanh nghiệp quản lý, khai thác gồm: CTCP Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên, CTCP Én Việt Lâm Đồng, CTCP Thiên đường Đà Lạt, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Đức,…

Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng cho biết, qua đối chiếu phạm vi ranh giới khu vực đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch của Tân Hoàng Minh với các khu vực đã được UBND tỉnh thống nhất cho Đại Quang Minh và Phương Trang nghiên cứu khảo sát, tài trợ lập ý tưởng, quy hoạch thì vị trí đề xuất của công ty này không trùng lắp.

Đồng thời, theo ý kiến các sở ngành và UBND TP. Đà Lạt thì các đơn vị đều ủng hộ và thống nhất việc đề xuất tài trợ quy hoạch của công ty. 

Tuy nhiên, Sở này cho biết, việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Khu đô thị – du lịch – phim trường tại khu đất trên của doanh nghiệp chưa phù hợp với định hướng quy hoạch chung TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thọ.

Do đó, việc triển khai lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, dự án đầu tư tại khu vực trên với nội dung đề xuất của công ty là chưa đủ cơ sở để thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

Với nhận định trên, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương cho Tân Hoàng Minh được nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với quy mô khoảng 4.320 ha; ý tưởng theo phương án đề xuất sẽ được tham khảo, xem xét chuyển tải vào định hướng điều chỉnh quy hoạch chung 704 khi triển khai lập đồ án. 

Sau khi quy hoạch điều chỉnh 704 được phê duyệt, sẽ xem xét việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực trên theo quy định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. Hoàn thành việc nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch trước tháng 5/2022.