Cổ phiếu tăng gấp 3 trong nửa năm, DPG báo lãi 9 tháng 2021 đạt 303 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước

Cổ phiếu tăng gấp 3 trong nửa năm, DPG báo lãi 9 tháng 2021 đạt 303 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần Đạt Phương (mã DPG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, doanh thu quý này của DPG đạt 548,6 tỷ đồng tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 1.535 tỷ đồng tăng gần 12%.

Biên lợi nhuận gộp quý này tăng đáng kể so với cùng kỳ 2020, đạt hơn 25% so với số 20,2% cùng kỳ năm trước.