Nhờ có khoản cổ tức từ Tiếp vận SITC, Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi quý 3 tăng 65% so với cùng kỳ

Nhờ có khoản cổ tức từ Tiếp vận SITC, Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi quý 3 tăng 65% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 156,6 tỷ đồng, tăng 10,6% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó chi phí vốn lại tăng cao hơn ở mức 16,4% dẫn đến lợi nhuận gộp còn 76,6 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý doanh thu tài chính quý 3/2021 đạt hơn 38,2 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Phía công ty cho biết do trong tháng 9/2021 Công ty có khoản cổ tức từ Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ chuyển về được ghi nhận doanh thu tài chính là 30,7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí thuế, Kết quả, quý 3/2021 Cảng Đình Vũ đạt 99,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,5 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ.