CNG Việt Nam: Hưởng lợi từ giá dầu tăng, quý 2 lãi 21 tỷ đồng cao gấp 30 lần cùng kỳ

CNG Việt Nam: Hưởng lợi từ giá dầu tăng, quý 2 lãi 21 tỷ đồng cao gấp 30 lần cùng kỳ

CTCP CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 829 tỷ đồng tăng 66% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt gần 55 tỷ đồng, tăng cao gấp 2,8 lần so với quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí CNG lãi sau thuế gần 21 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 715 triệu đồng trong quý 2/2020. CNG cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do giá dầu thế giới và giá dầu trong nước tăng mạnh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CNG đạt 1.472 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42% so với cùng kỳ, LNST đạt 35,6 tỷ đồng, tăng 154% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, CNG đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 2.371 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2020. Khấu trừ đi chi phí và thuế, CNG kỳ vọng thu về khoản lãi trước thuế gần 75 tỷ đồng. Như vậy so sánh với kế hoạch cả năm đã được thông quan, công ty đã hoàn thành 62% mục tiêu về doanh thu và hơn 64% kế hoạch lợi nhuận .