Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều doanh nghiệp bị UBCKNN phạt nặng

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều doanh nghiệp bị UBCKNN phạt nặng

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp và cá nhân. 

Cho các bên liên quan vay tiền, Alpha Seven bị phạt 100 triệu đồng

Trong đó, ngày 27/12/2021, UBCKNN đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Alpha Seven (mã chứng khoán DL1) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân do Tập đoàn Alpha Seven đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan. Cụ thể, theo BCTC riêng năm 2020 của Tập đoàn Alpha Seven, Công ty cho CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai (bên liên quan của Công ty do có chung Thành viên Hội đồng quản trị) vay 60,7 tỷ đồng, tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua; cho CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (bên liên quan của Công ty do có chung cổ đông lớn) vay 4 tỷ đồng theo hợp đồng cho vay số 116/2019 ngày 30/6/2019 và Phụ lục số 01/PLHĐ ngày 26/6/2020.

Báo cáo không đúng thời hạn, Nước giải khát Viger bị phạt 50 triệu đồng

Cũng trong ngày 27/12/2021, Thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt đối với CTCP Bia rượu nước giải khát VIGER có địa chỉ tại Khu 7 phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân do Nước giải khát Viger đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch cổ phiếu DDV, Công ty Việt Kim bị phạt 200 triệu đồng

Vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch cổ phiếu DDV của CTCP DAP – Vinachem, ngày 27/12/2021, UBCKNN đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim, địa chỉ tại Tầng 4, số 49B đường Cổ Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tổng số tiền 200 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 140 triệu đồng do Công ty Việt Kim đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 17/5/2021, Công ty Việt Kim đã mua 4.873.800 cổ phiếu DDV của CTCP DAP – VINACHEM, làm tăng lượng sở hữu từ 3,42% lên 6,76% số cổ phần có quyền biểu quyết, trở thành cổ đông lớn của DAP Vinachem. Ngày 25/5/2021, Công ty Việt Kim đã bán 1.418.000 cổ phiếu DDV, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,34% xuống còn 4,73%, không còn là cổ đông lớn của DAP Vinachem. Đến ngày 06/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty và công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Ngoài ra Công ty Việt Kim còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, ngày 21/5/2021, Công ty bán 589.300 cổ phiếu DDV làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,13% xuống còn 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV. Đến ngày 06/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty đối với cổ phiếu DDV.

Không công bố thông tin, Sữa Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 28/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sữa Hà Nội số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân do Sữa Hà Nội đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Sữa Hà Nội không công bố thông tin đối với BCTC năm 2020, 2019, 2018, 2017 đã được kiểm toán, BCTC bán niên soát xét năm 2020, 2019, Báo cáo thường niên năm 2020, 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC Quý 2/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC bán niên đã được soát xét năm 2016, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC bán niên đã được soát xét năm 2017; báo cáo không đúng thời hạn đối với BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC quý 1/2016, quý 2/2016, quý 3/2016, BCTC bán niên năm 2016 đã được soát xét, BCTC bán niên năm 2017, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC quý 4/2016, Báo cáo thường niên năm 2016 và BCTC quý 1/2017.

Không công bố thông tin dự kiến giao dịch cổ phiếu SHI, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Đối với các cá nhân, ngày 27/12/2021, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Đa Linh, nhà đầu tư cá nhân có địa chỉ tại Phòng 104 Nhà A11, Tập thể Học viện Quốc Phòng, Tổ 33 Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Trần Đa Linh đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 20/12/2018, bà Trần Đa Linh mua 336.140 cổ phiếu SHI của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm tăng lượng sở hữu tăng từ 4.052.771 cổ phiếu (tỷ lệ 4,76%) lên 4.388.911 cổ phiếu (tỷ lệ 5,16%) và trở thành cổ đông lớn. Tiếp đó ngày 01/3/2019, bà Trần Đa Linh bán 966.370 cổ phiếu SHI làm giảm lượng sở hữu xuống còn 3.600.331 cổ phiếu (tỷ lệ 4,23%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, bà Trần Đa Linh không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 08/4/2020, bà Trần Đa Linh mua 261.310 cổ phiếu SHI làm tăng lượng sở hữu từ 4.082.920 cổ phiếu (tỷ lệ 4,71%) lên 4.344.230 cổ phiếu (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 29/5/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin của bà Trần Đa Linh.

Không công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SPI, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 29/12/2021, UBCKNN ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Đình Việt Anh, nhà đầu tư có địa chỉ tại phố Hữu Nghị, Vụ Bản, Lạng Sơn, Hòa Bình số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Quách Đình Việt Anh đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 27/9/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã mua 78.000 cổ phiếu SPI của Công ty cổ phần SPI làm tăng lượng sở hữu từ 785.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,66%) lên 863.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,13%) và trở thành cổ đông lớn. Ngày 01/10/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã bán 26.200 cổ phiếu, làm giảm lượng sở hữu từ 863.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,13%) xuống 836.800 cổ phiếu (tỷ lệ 4,977%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, ông Quách Đình Việt Anh không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.