FLC của ông Trịnh Văn Quyết đóng thuế ra sao?

FLC của ông Trịnh Văn Quyết đóng thuế ra sao?

Theo dữ liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của FLC qua các năm, trong 5 năm trở lại đây, tập đoàn này đã đóng tổng cộng 2.995 tỷ đồng các loại thuế, phí vào ngân sách nhà nước. 

Giai đoạn năm 2015-2018, FLC đóng khoảng hơn 500 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí. Riêng năm 2017, số nộp ngân sách giảm mạnh xuống 289,4 tỷ đồng.

Năm 2019 là năm FLC nộp ngân sách nhiều nhất với 1.141 tỷ đồng. Số nộp ngân sách năm 2020 lại giảm mạnh so với năm 2019, đạt 420,2 tỷ đồng.