VinFast phát hành thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

VinFast phát hành thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa thông báo phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba.

Danh sách tài sản đảm bảo gồm: Cổ phần VHM thuộc sở hữu của Vingroup; Toàn bộ bất động sản và quyền tài sản thuộc dự án VAP thuộc quyền sở hữu của Vinpearl… 

Trái chủ của VinFast trong đợt phát hành này là một tổ chức trong nước. 

Số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán các chi phí mua sắm máy móc, thiết bị, bản quyền, dịch vụ… để đầu tư cho dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast; và thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh thường xuyên khác. 

Cuối năm 2019, VinFast phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.