Chỉ 12 doanh nghiệp trong CLB lợi nhuận 10.000 tỷ chiếm tới ½ lãi toàn TTCK, quán quân lãi gần 50.000 tỷ đồng – vượt cả Viettel, PVN

Chỉ 12 doanh nghiệp trong CLB lợi nhuận 10.000 tỷ chiếm tới ½ lãi toàn TTCK, quán quân lãi gần 50.000 tỷ đồng – vượt cả Viettel, PVN

Mặc dù vẫn còn một số doanh nghiệp chưa công bố nhưng mùa báo cáo tài chính năm 2021 nhìn chung đã kết thúc với nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp chủ chốt của thị trường.

Kết thúc năm 2021, sàn chứng khoán ghi nhận 12 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ, với 7 trong số này là các ngân hàng.

Cả 2 doanh nghiệp dẫn đầu đều là các doanh nghiệp tư nhân: VinHomes đạt gần 48.500 tỷ, tăng trưởng 33% và Hòa Phát đạt hơn 37.000 tỷ, tăng 141%.

Đáng chú ý mức lợi nhuận của VinHomes cũng đã vượt cả Viettel (40.100 tỷ) và PVN (45.000 tỷ) trở thành doanh nghiệp nội có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp FDI, chỉ có Samsung Thái Nguyên là có khả năng có lợi nhuận lớn hơn nhưng công ty này có xu hướng báo lãi sụt giảm.