Đẩy mạnh số hóa, đồng hành cùng khách hàng, OCB hoàn thành kế hoạch 2021

Đẩy mạnh số hóa, đồng hành cùng khách hàng, OCB hoàn thành kế hoạch 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm đặc biệt, khó khăn của ngành ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế, nhất là sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 và giãn cách kéo dài. Vượt qua những khó khăn đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vẫn vững vàng, để đạt những thành quả nhất định, chuẩn bị cho một năm mới 2022 tiếp tục đạt những dấu ấn bứt phá mới.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng

Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài, OCB đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, vượt khó cùng khách hàng.