Nhân dân tệ có thể rớt giá so với USD vào năm 2022

Nhân dân tệ có thể rớt giá so với USD vào năm 2022

Trung Quốc giữ vững lập trường

Trong khi Ngân hàng Trung ương Mỹ đang rục rịch với kế hoạch ứng phó trước lạm phát gia tăng, thì Trung Quốc có vẻ sẽ tiếp tục gắn bó với chính sách tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế.