Hôm nay (11/11), Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ KHCN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Hôm nay (11/11), Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ KHCN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Hôm nay (11/11), theo chương trình làm việc, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.