Nhựa Bình Minh (BMP) lần đầu báo lỗ, 9 tháng hoàn thành vỏn vẹn 19% kế hoạch lợi nhuận năm

Nhựa Bình Minh (BMP) lần đầu báo lỗ, 9 tháng hoàn thành vỏn vẹn 19% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021. 

Theo đó, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 527 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ, chi phí giá vốn hàng bán giảm chậm hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp chỉ còn hơn 24 tỷ đồng, giảm 93% so với quý 3/2020. 

Cộng thêm các gánh nặng chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Nhựa Bình Minh báo lỗ sau thuế 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 vẫn lãi 153 tỷ đồng.