Áp lực lạm phát, lãi suất huy động được dự báo tăng

Áp lực lạm phát, lãi suất huy động được dự báo tăng

Dưới áp lực của lạm phát tăng cao, đã có nhiều chuyên gia dự báo lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong thời gian tới.

Số liệu của Fiin Group cho biết lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp trong tháng 2/2021 đối với cả hai kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng ở tất cả các nhóm ngân hàng.

Cụ thể, duy nhất lãi suất của nhóm ngân hàng gốc quốc doanh có diễn biến tăng ở cả 2 loại kỳ hạn, lần lượt ở mức 0,08 điểm phần trăm và 0,18 điểm phần trăm, lên 3,8% và 5,18%, do động thái tăng lãi suất của VietinBank trong khi ba ngân hàng còn lại tiếp duy trì mức lãi suất cũ.

Ngược lại, nhóm ngân hàng có quy mô nhỏ vốn dưới 5.000 tỷ đồng và ngân hàng có quy mô lớn vốn trên 5.000 tỷ đồng) cùng chứng kiến mức giảm lãi suất cho vay với cả 2 kỳ hạn.