Cựu kiến trúc sư Amazon Web Services tiết lộ về hệ thống quản lí của người Việt

Cựu kiến trúc sư Amazon Web Services tiết lộ về hệ thống quản lí của người Việt

Hệ thống quản lí khách sạn toàn diện CiHMS như lời ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS (Tập đoàn Vingroup), người từng là kiến trúc sư giải pháp tiên phong của Amazon Web Service ở Việt Nam, giống một vị “quản gia siêu trí tuệ” hơn là sản phẩm quản trị.