Các quỹ phòng hộ sợ hãi trước sự hung hãn của nhà đầu tư Reddit, chiến lược bán khống sụp đổ

Các quỹ phòng hộ sợ hãi trước sự hung hãn của nhà đầu tư Reddit, chiến lược bán khống sụp đổ

Theo dữ liệu của Goldman Sachs, tỷ lệ bán khống ngắn hạn trung bình đối với các cổ phiếu trong S&P 500 chỉ ở mức 1,6% giá trị thị trường, gần mức thấp nhất trong 17 năm. Trong khi đó, tại châu Âu, cơn sốt short-covering (mua bỳ thiếu) đã khiến những khoản đặt cược giá xuống chịu lỗ lớn chưa từng có, theo Morgan Stanley.

Đồng thời, các quỹ phòng hộ đang đặt cược vị thế mua ở mức tương đối cao nhất trong nhiều năm tại công ty môi giới của JPMorgan.