Cienco 4 (C4G) lãi 67 tỷ đồng cả năm, hoàn thành 33,3% kế hoạch

Cienco 4 (C4G) lãi 67 tỷ đồng cả năm, hoàn thành 33,3% kế hoạch

Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu đạt 517 tỷ đồng, giảm 30,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nên lợi nhuận gộp đạt được 115 tỷ đồng, vẫn tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Quý 4/2020 Cienco 4 ghi nhận khoản doanh thu tài chính gần 30 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi, trong khi quý 4 vừa qua đạt chưa đến 1 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 67 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm lãi tiền vay. Tính đến 31/12/2021 Cienco 4 vẫn còn khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.387 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.637 tỷ đồng. Tổng vay nợ ngắn hạn và dài hạn hơn 4.000 tỷ đồng.

Trừ các chi phí khác, lãi trước thuế quý 4 đạt 13,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 46,5% so với cùng kỳ, lên 10,4 tỷ đồng.