MSB chuẩn bị phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

MSB chuẩn bị phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/6 đến 6/7/2021.

Đối với cán bộ có thâm niên làm việc tối thiểu 3 năm tính đến ngày 15/3/2021 chỉ được chuyển nhượng 30% tổng số cổ phiếu sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% còn lại sau 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đối với các cán bộ thâm niên làm việc nhỏ hơn 3 năm, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (24/6), giá cổ phiếu MSB đứng ở mức 28.350 đồng/cp. Cổ phiếu này đã tăng giá hơn 50% so với đầu năm.