Viettel Construction đồng bộ hóa tiêu chuẩn chất lượng

Viettel Construction đồng bộ hóa tiêu chuẩn chất lượng

Chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển, là minh chứng cho cam kết lấy khách hàng làm trung tâm của Viettel Construction.

ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization) ban hành, phù hợp với mọi loại hình và mọi quy mô tổ chức. Trên thực tế, đã có hơn 1 triệu công ty và tổ chức tại hơn 170 quốc gia đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 . Việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 là một lời cam kết của tổ chức với khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ chất lượng, mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng.

Sau 3 năm kể từ ngày nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 đầu tiên. Đến nay, bên cạnh việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý, Viettel Construction đã mở rộng thêm 03 lĩnh vực kinh doanh, nâng tổng số lĩnh vực kinh doanh lên 05 lĩnh vực, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khép kín, phục vụ khách hàng một cách tối ưu nhất, bao gồm: Quản lý và Vận hành mạng viễn thông; Quản lý công trình Xây dựng dân dụng; Quản lý dự án Xây dựng công trình hạ tầng mạng viễn thông; Dịch vụ Giải pháp tích hợp (bao gồm dịch vụ Kỹ thuật cơ điện); Dịch vụ Công nghệ thông tin.

Tới nay, Viettel Construction đang duy trì 04 chứng nhận bao gồm: ISO 9001:2015 – Hệ thống Quản lý chất lượng, ISO 45001: 2018 – Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ISO/IEC 27001:2013 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin, ISO/IEC 20000-1:2018 – Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Viettel Construction đang triển khai các hoạt động cần thiết nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng hiệu quả các sản phẩm/dịch vụ của Viettel Construction đến khách hàng theo mô hình SCOR.