Lỗ lũy kế gần 900 tỷ, công ty bảo hiểm từng làm nên tên tuổi của shark Liên được Bamboo Capital mua lại

Lỗ lũy kế gần 900 tỷ, công ty bảo hiểm từng làm nên tên tuổi của shark Liên được Bamboo Capital mua lại

Ngày 29/9, Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital (BCG) đã thông qua nghị quyết mua lại 71% cổ phần của CTCP Bảo hiểm AAA từ các cổ đông hiện hữu của công ty này. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2021 với giá mua phù hợp với giá trị sổ sách.

Bảo hiểm AAA hoạt động trong lĩnh vực phi nhân thọ, hiện có vốn điều lệ 1.122 tỷ đồng. AAA cũng là công ty làm nên tên tuổi của nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (shark Liên) trong ngành bảo hiểm.

Shark Liên là nhà sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Bảo hiểm AAA cho đến đầu năm 2013 khi bán lại cổ phần chi phối cho Tập đoàn bảo hiểm IAG của Australia. Đến cuối năm 2020, IAG nắm 80,5% cổ phần bên cạnh đó Eximbank cũng nắm hơn 5% cổ phần của IAG.

Theo dữ liệu của chúng tôi, AAA đã lỗ lớn từ trước khi IAG tiếp quản và vẫn báo lỗ liên tục cho đến nay. Trong vòng 10 năm từ 2011-2020, công ty này chỉ có lãi duy nhất năm 2019, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2020 là 863 tỷ đồng.