Vừa hoàn tất tăng vốn thêm 115%, Chứng khoán VIX tiếp tục xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Vừa hoàn tất tăng vốn thêm 115%, Chứng khoán VIX tiếp tục xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày 7/12 tới đây, CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện từ 10/12 đến 22/12. Nội dung lấy ý kiến là thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể chi tiết phương án vẫn chưa được công bố.

Động thái này của Chứng khoán VIX diễn ra ngay sau khi công ty hoàn tất phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. VIX thành công chào bán hơn 145 triệu cổ phiếu cho cổ đông, còn 1,5 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Lượng cổ phần mới này cũng đã được niêm yết bổ sung và về tài khoản nhà đầu tư trong ngày 25/11 sắp tới. Lưu ý là 1,5 triệu cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến 26/10/2022.

Số tiền thu về trong đợt chào bán vừa rồi là 1.277 tỷ đồng, trong đó 639 tỷ đồng được dùng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động tự doanh, 511 tỷ đồng cho vay ký quỹ và 127,7 tỷ đồng cho bảo lãnh phát hành. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của VIX tăng từ 1.277 tỷ đồng lên gấp hơn 2 lần là 2.745 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX chốt phiên 23/11 tại mức 33.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng gần 3 lần kể từ đầu tháng 7/2021 tới nay. So với thời điểm chốt quyền chào bán cổ phiếu kể trên, hiện cổ phiếu VIX tăng hơn 70%.