Đề xuất không siết trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Đề xuất không siết trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM mới có văn bản gửi tới Thủ tướng, Phó Thủ tướng đề nghị tháo gỡ ách tắc, vướng mắc về cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản và nền kinh tế cả nước cũng như toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía nam hồi phục và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Cụ thể, HoREA cho biết, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã bổ sung được nguồn vốn đầu tư quan trọng của xã hội, thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nhất là hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động sản.