Sau Tổng Giám đốc, Chủ tịch Yeah 1 cũng vừa bán thỏa thuận gần 4 triệu cổ phiếu YEG, giá trị hơn 81 tỷ đồng

Sau Tổng Giám đốc, Chủ tịch Yeah 1 cũng vừa bán thỏa thuận gần 4 triệu cổ phiếu YEG, giá trị hơn 81 tỷ đồng

Mới đây, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) vừa đăng ký bán gần 3,7 triệu cổ phiếu YEG theo phương thức thỏa thuận. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố.

Thời gian giao dịch từ ngày 10/1/2022 đến ngày 30/1/2022. Nếu hoàn tất, vị Chủ tịch này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại YEG từ 24,72% vốn (hơn 7,7 triệu cổ phiếu) xuống còn 12,9% vốn (hơn 4 triệu cổ phiếu).

Thống kê trong phiên 10/1, thị trường ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu YEG bằng đúng số cổ phần mà ông Tống đăng ký giao dịch, do đó khả năng cao Chủ tịch YEG đã hoàn tất việc “sang tay” lượng cổ phần trên. Giá trị ghi nhận hơn 81,3 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 22.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng chính là mức giá sàn trong phiên 10/1 của cổ phiếu YEG.