VNDIRECT lãi kỷ lục gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 3,2 lần năm trước

VNDIRECT lãi kỷ lục gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 3,2 lần năm trước

CTCK VNDIRECT (Mã chứng khoán: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng Quý 4/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt xấp xỉ 725 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm trước.

Trong Quý 4/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDIRECT là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 823 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 544 tỷ đồng, tăng trưởng 205% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lần lượt đạt 437 tỷ đồng và 83 tỷ đồng.

Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 1.173 tỷ trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong Quý 4/2021 cũng tăng 479 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 764 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 168 tỷ và hơn 95 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2021, tổng doanh thu hoạt động riêng của VNDIRECT đạt 5.777 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ đạt 2.178 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 36% so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.