Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 18/10 đến 22/10

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 18/10 đến 22/10

Tuần mới từ 18/10 đến 22/10/2021 có 21 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Ngày 18/10/2021: E29, SGC

CTCP Đầu tư xây dựng kỹ thuật 29 (E29) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 3/11/2021.

Ngày 19/10/2021: IN4

CTCP In số 4 (IN4) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/11/2021.

Ngày 20/10/2021: LCG, VSC, MLS, PCC, AGE

Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó Licogi 16 cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 500 tỷ đồng.

CTCP Container Việt Nam (VSC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Chăn nuôi Mitraco (MLS) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 27,1%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex (PCC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Môi trường đô thị An Giang (AGE – ANGIANG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 2/11/2021.

Ngày 21/10/2021: NRC, TNC, ISH, SPS, QNP, HNE

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 40 tỷ đồng.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 5/11/2021.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (ISH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 11/11/2021.

CTCP Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (SPS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/11/2021.

CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP – Đại chúng chưa niêm yết) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Hanel Việt Nam (HNE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,61%. Thời gian thanh toán 18/11/2021.

Ngày 22/10/2021: SMB, CCL, TCO, PHC, BXH, VLA, VDM

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 5/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 8/11/2021.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 20 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng công ty mẹ năm 2020.

CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thười gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM) chi trả cổ tức năm 2020 và trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại bằng tiền tỷ lệ 6,1091%, trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.