DGC, YEG, EVE, VSC, TVC, TIX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DGC, YEG, EVE, VSC, TVC, TIX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem) đăng ký bán toàn bộ 6.039.090 cp (tỷ lệ 3,53%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 13/1/2022 đến 11/2/2022.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1.151.106 cp trong tổng số 1.495.402 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12 đến 29/12/2021.

CTCP Everpia (EVE): AFC VF Limited đã mua 181.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.482.030 cp (tỷ lệ 9,15%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2021.

CTCP Container Việt Nam (VSC): CTCP Cánh đồng Xanh đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Cánh đồng Xanh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/12/2021 đến 27/1/2022.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Bà Bùi Thị Kim Oanh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 1.232.489 cp (tỷ lệ 1,25%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2021 đến 26/1/2022.

CTCP SXKD XNK DV & Đầu tư Tân Bình (TIX): Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch Công ty Trần Phan sở hữu 1.350.000 cp (tỷ lệ 4,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.