MSB đặt mục tiêu tăng 30% lợi nhuận trong năm nay, trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu

MSB đặt mục tiêu tăng 30% lợi nhuận trong năm nay, trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 24/3 tới.

Trong năm nay, MSB đặt mục tiêu tăng 8% tổng tài sản lên 190 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 25% lên hơn 106 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 15% đạt hơn 114 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng lợi nhuận thêm 30% lên 3.280 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 (trả vào năm 2022) thấp nhất là 15%.

Trong năm nay, MSB bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, sẽ tập trung phát triển hoạt động bán chéo bảo hiểm, dự kiến hoạt động này sẽ tạo nguồn thu lãi tăng trưởng đều 30% qua các năm. Hiện thực hóa kế hoạch này, đầu tháng 3 vừa qua ngân hàng đã ký hợp tác chiến lược với Prudential Việt Nam trong vòng 15 năm. Theo thỏa thuận hợp tác mới, Prudential Việt Nam thành đối tác duy nhất của MSB trên toàn quốc. Prudential Việt Nam và MSB sẽ mở rộng thêm các phân khúc trên nền tảng kỹ thuật số, để cung cấp các giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng. 

Cũng tại đại hội cổ đông năm nay, MSB sẽ trình cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ tối đa là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện là sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động và không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHCĐ năm 2021 kết thúc.

Với số vốn điều lệ tăng thêm là 3.525 tỷ đồng, MSB dự kiến sử dụng vào việc bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ; đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống các điểm giao dịch; nâng cao năng lực tài chính để thích ứng với biến động của thị trường.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2020 vừa công bố, năm 2020, các hoạt động kinh doanh lõi của MSB đều tăng trưởng tốt. Hoạt động tín dụng đã đem về 4.822 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng trưởng 57,5% so với 2019. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 57,1% so với năm 2019, đạt hơn 820 tỷ đồng. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập đạt mức cao 33%. Với chiến lược tối ưu hóa chi phí vốn, đẩy mạnh các sản phẩm để huy động nguồn vốn không kỳ hạn, tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi của mảng ngân hàng đạt 28%; chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 10% so với năm 2019. Cơ cấu nguồn vốn được tối ưu giúp MSB đạt biên lợi nhuận thuần (NIM) năm 2020 ở mức 3,4%.

Kết thúc năm 2020 tổng tài sản của MSB đạt gần 176,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2019 và hoàn thành 103,9% so với kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng tăng gần 24,76% đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt hơn 99,2 nghìn tỷ đồng tăng 10,4% so với đầu năm và vượt kế hoạch mục tiêu. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 96% so với năm 2019 và bằng 175% kế hoạch năm.