Lê Thanh Hảo Pháp danh Thích Tuệ Định Quang Chi Sẻ Về Phật học Online Tu viện Làng Thiền.

Lê Thanh Hảo Pháp danh Thích Tuệ Định Quang Chi Sẻ Về Phật học Online Tu viện Làng Thiền.

Chọn con đường tu hành song song với việc học, những chiêm nghiệm cuộc sống của thầy Lê Thanh Hảo, pháp danh Thích Tuệ Định Quang cũng vì thế mà sâu sắc và gần gũi hơn với giới trẻ. Cả đời thầy luôn khát khao giúp người trẻ thấy được con đường mà họ sẽ đi, xác định được bản thân muốn gì và sẽ làm như thế nào để đạt được nó.

Hiện tại thầy đang là Tu sĩ Phật giáo. Là vị chân tu, sống và làm theo lời dạy của Đức Phật Toàn Giác. Là vị Hướng Đạo Sư đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, đầy đủ Chánh ngữ. Thầy là người sáng lập ra thương hiệu Phật học Online Tu viện Làng Thiền. Ngoài ra, Thầy còn hiến lập bển Văn hóa Tăng già thanh tịnh chân tu Chánh pháp để phục hưng Chánh pháp duy trì hàng ngàn năm sau. Nói về Tu viện Làng Thiền thây chia sẻ: Đây là nơi thanh vắng, riêng biệt, cách khu dân cư không xa cũng không gần, vừa thích hợp để Tăng Ni đi khất thực, lại vừa đảm bảo sự yên tịnh cho Làng Thiền. Mỗi Làng Thiền đều có 4 khu vực chính. Khu văn hóa tâm linh dành riêng cho người tại gia, bao gồm khu đền thiên, chánh điện, vườn tượng, tháp xá lợi… Khu trung tâm cúng dường bao gồm bếp, khu sớt bát cúng dường… Khu tăng bao gồm lâm viên tịnh thất dành cho chư Tăng và nam Cư sĩ, thư viện, giảng đường… Khu ni bao gồm lâm viên tịnh thất dành cho chư Ni và nữ Cư sĩ, thư viện, giảng đường…Nó không mang bản sắc riêng của bất kỳ tông phái nào. Không phân biệt và kỳ thị tông phái. Đây là môi trường hòa hợp mọi đệ tử chân chính của đức Phật đến từ các tông phái khác nhau. Văn hóa Làng Thiền tôn trọng văn hóa về y phục của các tông phái khác nhau. Người tu trong Làng Thiền xem khất thực là một phần không thể thiếu của pháp tu Chánh Mạng trong Tám Thánh Đạo. Có hai hình thức khất thực, khất thực trong khu dân cư, hoặc sớt bát tại Khu Trung Tâm Cúng Dường nằm ở ngoại viện Làng Thật.

Tài sản, tiền bạc, vật phẩm cúng dường do Ban hộ trì Tam Bảo quản lý. Ban hộ trì Tam Bảo có phận sự hộ trì, hộ độ cho chư Tăng Ni về thức ăn thức uống, y phục, chỗ ở, phương tiện đi lại, thuốc men và điều trị bệnh tật, các nhu yếu phẩm khác… Ban hộ trì Tam Bảo là một nhóm cư sĩ thuần thành do Hội đồng đạo sư ủy thác.
Mọi người tu trong Làng Thiền đều thượng tôn Giới Luật do đức Phật chế định. Họ lấy Giới Luật làm Thầy, chỉ nương tựa vào Giới Luật, không nương tựa vào ai khác. Nghĩa là họ chân thật quy y Phật, nhằm đáp ứng cho cả nam tông và bắc tông. Chư Tăng Ni ở đây không giữ tài sản, tiền bạc, không nuôi trồng sản xuất lượng thực thực phẩm, sống bằng cách khất thực (như mục 5 đã nêu), thực hành theo lời di giáo của đức Pchân thật quy y Pháp (của Phật). Cũng vậy, họ thượng tôn Chánh Pháp do đức Phật và các đức Thánh A La Hán thời kỳ Phật tại thế thuyết giảng. Họ lấy Chánh Pháp làm Thầy, chỉ nương tựa vào Chánh Pháp, không nương tựa vào ai khác. Nghĩa là họ chân thật quy y Phật, chân thật quy y Pháp (của Phật).

Người tu đủ 14 tuổi trở lên, bao gồm chư Tăng Ni Cư sĩ thường trú, tạm trú tại Làng Thiền và Cư sĩ tham gia khóa tu dài hạn thì ở tịnh thất độc cư, không ở tập thể. Các tịnh thất này cách nhau khoảng 40m. Làng Thiền không quy định thời khóa nhật tụng và tu tập tập thể. Chỉ tổ chức tu tập tập thể trong các ngày trai giới và một số ngày đặc biệt trong năm. Nội dung tu tập tập thể không áp dụng máy móc, chú trọng tính hiệu quả, có lợi ích thiết thực cho người tham gia. Về quản lý việc tu học, Làng Thiền tôn trọng đời sống sinh hoạt và tu học riêng tư của người tu trên nguyên tắc thượng tôn Pháp và Luật. Không chú trọng quan sát hình thức tu học, mà là dựa vào kết quả tu học để khuyến giáo người tu. Người tu sẽ thường hay trình pháp với vị đạo sư của họ để được nghe khuyến giáo, giảng dạy, giúp cho sự tu học được tăng tiến theo thời gian. Mỗi vị đạo sư thì phụ trách khuyến giáo. Trụ Trì có thể là một vị đạo sư trong Làng Thiền hoặc không phải. Hội nghị Phật pháp thường kỳ của Hội đồng đạo sư, là cách thức mà các vị đạo sư chia sẻ với nhau về sự hiểu biết, kinh nghiệm và trí tuệ. Hội nghị đạo sư các Làng Thiền cấp quốc gia và cấp quốc tế là tập thể thù thắng, giải quyết các vấn đề trọng đại của đạo Phật như chú giải, phụ chú giải, kiến giải ý nghĩa lời kinh, kết tập lời giáo huấn của các bậc đa văn Thánh đệ tử, bậc chân tu thực chứng, kết tập kinh điển, bảo quản lưu truyền kinh điển được nguyện vẹn lâu dài… Các Làng Thiền đều hỗ trợ nhau trên mọi lĩnh vực. Đây là môi trường hội tụ những người có tâm hướng thiện, có nhiều thiện tâm, ít tham muốn, biết vừa đủ, kính tin Tam Bảo, các bậc có giới, biết hổ thẹn và sợ hãi các hành động bất thiện, hân hoan trong tu học, có tâm bố thí rộng rãi, tinh cần tinh tấn tu tập, quý trọng Chánh Pháp, tôn vinh trí tuệ, các bậc xuất gia chân chính có mục đích phạm hạnh, các bậc đạo đức, các bậc đa văn Thánh đệ tử, các bậc khéo giảng giải Chánh Pháp, các bậc đại từ bi, các bậc đại hỷ, các bậc chân tu thực chứng, các bậc đại xả, các bậc đại trí tuệ, các bậc Thánh hữu học tại gia và xuất gia, các bậc Thánh vô học. Làng Thiền sẽ trở thành đạo tràng mô phạm, ngôi chùa mô phạm, trường Phật học mô phạm, có tác dụng như những biểu tượng tỏa sáng, khích lệ, thôi thúc nhiều đạo tràng tu học khác có khuynh hướng trở thành như vậy.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.