Dược Hậu Giang đẩy mạnh xuất khẩu, lãi sau thuế hơn 200 tỷ quý 2/2021, tăng 15% cùng kỳ năm

Dược Hậu Giang đẩy mạnh xuất khẩu, lãi sau thuế hơn 200 tỷ quý 2/2021, tăng 15% cùng kỳ năm

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021. Theo đó, doanh thu quý này của DHG đạt 1.169 tỷ đồng tăng gần 25% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm còn 38,5% trong khi cùng kỳ năm trước đạt 45,2%. 

Chi phí bán hàng tăng 9% đạt hơn 168 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28% đạt 57,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2021 của DHG đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng 15% cùng kỳ 2020. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 204,3 tỷ đồng.

EPS quý 2/2021 của DHG đạt 1.505 đồng/cp.