Trung Nam huy động gần 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 năm, điểm đến tiếp theo là dự án điện gió Ea Nam vốn đầu tư hơn 700 triệu USD

Trung Nam huy động gần 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 năm, điểm đến tiếp theo là dự án điện gió Ea Nam vốn đầu tư hơn 700 triệu USD

CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1 vừa phát hành 2.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn bình quân trên 14 năm. Mục đích phát hành nhằm phục vụ đầu tư Nhà máy Điện gió Ea Nam.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1; toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai) thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam; bất động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị và bất động sản khác thuộc dự án; toàn bộ quyền phát sinh từ dự án.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần gần nhất, Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1 có vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói là phần lớn cổ phần không còn thuộc về các cổ đông sáng lập, bao gồm cả CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Ngay trước thời điểm tăng vốn, Trung Nam Group cùng CTCP Thủy điện Trung Nam và ông Đỗ Hải Nam vẫn nắm 100% cổ phần Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1.

Trung Nam Đăk Lăk 1 là chủ đầu tư dự án điện gió Ea Nam công suất 400 MW, dự án đi cùng xây dựng mới trạm biến áp 500 kV – 450 MVA đấu chuyển tiếp lên đường dây 500 kV Pleiku – Di Linh, có tổng vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng. Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Đăk Lăk đã chấp thuận cho Trung Nam Group thực hiện dự án này.