Viglacera (VGC) báo lãi trước thuế 1.541 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm

Viglacera (VGC) báo lãi trước thuế 1.541 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.692 tỷ đồng, tăng 58,8% so với doanh thu 2.325 tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 57,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 892 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 157 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với doanh thu tài chính gần 12 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020. Chi phí tài chính tăng gần gấp đôi, lên 84 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi vay hơn 58 tỷ đồng.