Liên tục nổi sóng, nhiều tổ chức “cuống cuồng” nâng giá mục tiêu cổ phiếu ngân hàng

Liên tục nổi sóng, nhiều tổ chức “cuống cuồng” nâng giá mục tiêu cổ phiếu ngân hàng

Giá mục tiêu tăng lên, dĩ nhiên để bắt nhịp và bám sát đà tăng rất mạnh đã và đang thể hiện trên thị trường, cũng như có thể đã gây bất ngờ với họ.

Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, mức giá mục tiêu tại một số cổ phiếu ngân hàng Việt Nam mà các tổ chức tư vấn đưa ra trước đó có thể trở nên lạc hậu, dù họ từng dự tính cho điểm đến cuối năm.