Công ty bán phồng tôm chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty bán phồng tôm chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 12/7 tới đây, CTCP Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán: HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. 

Cụ thể, Bích Chi dự kiến phát hành hơn 4,2 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận về 20 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn vốn sử dụng từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020. Dự kiến sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của Bích Chi sẽ tăng từ 210 tỷ lên 252 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi nổi tiếng với các sản phẩm bánh tráng, bánh phồng tôm, phở – hủ tiếu – miến, bột dinh dưỡng và các sản phẩm ăn liền, ống hút gạo…Kể từ năm 2013, công ty đẩy mạnh xuất khẩu. Doanh thu xuất khẩu năm 2020 vượt hơn 105 tỷ, trong khi doanh thu nội địa chỉ 53 tỷ đồng.